燕雀草,大家的植物园!

郑侍郎折赠白芍药

年代:宋代作者:曾几
郑侍郎折赠白芍药

(zhèng)  (shì)  (láng)  (zhé) 

(zèng)  (bái)  (sháo)  (yào) 

()  ()  (tiān)  (qiǎn)  殿(diàn)  (fāng)  (cóng) 

()  (duǒ)  (yáo)  (tái)  (yuè)  (xià)  (féng) 

(huáng)  (rào)  (yāo)  (jiān)  (kōng)  ()  (guì) 

(hóng)  (cháo)  (jiá)  (shàng)  ()  (zhēng)  (nóng) 

()  ()  (fēng)  ()  ()  (yán)  (nuǎn) 

(gèng)  (zhe)  ()  (shang)  (néng)  (dié)  (zhòng) 

(dìng)  (shì)  (yáng)  (zhōu)  ()  (lóu)  () 

(luè)  ()  (jiā)  ()  ()  (xíng)  (róng) 

Copyright © 2017-2018 yanquecao.com All right reserved. 燕雀草 版权所有
  
燕雀草APP(安卓版)
燕雀草APP(安卓版)
植物百科APP(安卓版)
植物百科APP(安卓版)